Jestliže se ještě v roce 1900 uvádí na Brodsku v 11 obcích 163 ha vinic, z toho ve Vlčnově 45 ha, pak koncem 1. světové války zbyly jen tři vinařské obce: Vlčnov, Havřice, Veletiny. Se zánikem vinohradů vzala za své většina jejich búd. Právě koncem 1. světové války se počet búd ztenšil na 162, ale sestupný trend se nezastavil...

Dnes reprezentují Brodsko pouze vinohrady ve Vlčnově (v trati Kojiny), čítající 17 ha se 41 svéráznými búdami.


   Chráněn památkovou péčí, bude nadále tento areál dokumentovat starý způsob hospodaření vlčnovských vinohradníků, jaký v búdách prožívali po mnoho generací.

  Galerie