Existence vlčnovských vinohradů a jejich búd je spojena s první historickou zprávou o Vlčnově ze 13. století. První písemné zprávy o zdejším vinohradnictví z 2. poloviny 15. století mluví už o „obdělávání viničních hor a vinných desátcích“, kterými byli poddaní povinni. Ani těžké válečné poměry v 15. století nenarušily zdejší vinohradnictví tak, že by zaniklo, ale znovu se v dalších stoletích plnou měrou rozšířilo.

   Vinohradnický charakter dokládá též pečeť obce Vlčnova z roku 1704 s hroznem a vinařským nožem.

   Podle lánového rejstříku bylo v roce 1678 v hradišťském kraji 13 305 měřic vinohradů (z toho asi 2 994 měřic pustých vinohradů). Z toho lze usuzovat, že v okolí bylo nejméně pustých vinic z jednotlivých moravských krajů. Vlčnovské búdy bývaly za válek často terčem nepřátelského drancování. Exteriérem bývali tyto typické domky po staletí stejné, lišily se jen velikostí a konstrukcí.
   Po roce 1880 upadlo vinařství na celém Slovácku následkem zhoubných škůdců, pěstováním řepy cukrové a různými ekonomickými vlivy.

  Galerie